Bestuur

Voorzitter Schra
Secetaris Vacant
Penningsmeester en ledenadministratie Seneddy
Bestuurslid Corry
Bestuurslid Ivonne
Bestuurslid Petra

Mocht u contact willen opnemen met een van de bestuursleden kunt u de informatie hiervoor vinden onder het kopje contact.

Indien u interesse hebt in een bestuursfunctie of iets anders wilt betekenen voor onze vereniging (denk aan activiteiten meehelpen organiseren, begeleiden etc.) dan kunt u ons contacteren. Zie hiervoor ook het kopje contact.