Informatie

Hier vindt u meer informatie over G.V. Albatros. 

Zie de kopjes algemene informatie, contributie en lidmaatschap voor meer informatie over het lidmaatschap en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Zie de kopjes trainingsrooster,  onderdelen en trainingsoutfit voor meer informatie over waar en wanneer de lessen gegeven worden, informatie over de verschillende onderdelen die aangeboden worden bij G.V. Albatros en over het trainingsoutfit.

Onder het kopje wedstrijdinformatie is meer informatie te vinden over de wedstrijden waar G.V. Albatros aan deelneemt.