Lidmaatschap

Lid worden?
Meld u of of kind aan door het online aanmeldingsformulier op deze pagina in te vullen. U kunt ook onderstaand aanmeldingsformulier downloaden, deze invullen en inleveren bij één van de train(st)ers. Of scan deze in en stuur deze door per e-mail.

Lidmaatschap beëindigen?
Dit doet u door het online afmeldformulier op deze pagina in te vullen. U kunt ook onderstaand afmeldingsformulier downloaden, deze invullen en inleveren bij één van de train(st)ers. Of scan deze in en stuur deze door per e-mail.

Aanmeldings- en afmeldingsformulier
PDF – 134.5 KB

Bij inschrijving van een lid bij G.V. Albatros wordt er eenmalig een bedrag van €10,00 administratie kosten in rekening gebracht.


Online aanmeldings- en afmeldingsformulier

Akkoordverklaring: 

Bij verzending van onderstaand formulier gaat u akkoord met:

  • Het lid verklaart kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy policy en gaat hier onvoorwaardelijk mee akkoord. Het lid zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het beoefenen van gymnastiek en turnsport in de breedste zin en andere activiteiten die door en voor de vereniging georganiseerd worden. 
  • Wij willen u erop attent maken dat wij foto- en beeldmateriaal maken ter promotie van onze vereniging. Deze worden geplaatst op onze website en Facebook pagina. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient U er zelf zorg voor te dragen dat u en/of uw kind niet op deze foto's komt. Voor beeldmateriaal of teksten gemaakt door externe partijen of media kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
  • Wij werken met gediplomeerde leiding, maar deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Het lid zal overeenkomstig de statuten, huishoudelijk reglement, beleid en regels van Gymnastiekvereniging Albatros handelen en zich daaraan onderwerpen.

Verzoek:

Stuur een e-mail met het door u geregistreerde e-mail adres met de vraag om op de pagina 'inloggen leden' op de website te kunnen inloggen. 

Zo kan ik onder andere de gegevens vinden om (mijn kind) af te melden voor een training.