Lidmaatschap

Wanneer u zichzelf of uw kind wilt aanmelden bij G.V. Albatros Nuth dient dit te gebeuren middels een aanmeldingsformulier. Ook kunt u onderstaand online formulier invullen wanneer u besluit lid te worden van G.V. Albatros Nuth.

Wanneer u het lidmaatschap bij G.V. Albatros Nuth wilt beëindigen gebeurt dit middels een afmeldingsformulier. Deze kunt u tijdens de trainingsuren bij een van de trainsters opvragen. 

Ook kunt u de formulieren downloaden, invullen en inleveren bij een van de trainsters of ingescand versturen per e-mail. Ons email-adres is: info@albatros-nuth.nl

Aanmeldingsformulier
PDF – 88.6 KB
Afmeldingsformulier
PDF – 84.4 KB

Bij inschrijving van een lid bij G.V. Albatros wordt er eenmalig een bedrag van €10,00 administratie kosten in rekening gebracht.


Aanmelding nieuw lid:

Indien u of uw kind besluit om lid te worden van G.V. Albatros Nuth kunt u bovenstaand aanmeldingsformulier op papier invullen, maar u kunt u of uw kind ook online aanmelden middels onderstaand formulier:

Akkoordverklaring: 

Bij verzending van onderstaand formulier gaat u akkoord met:

  • Het lid verklaart kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy policy en gaat hier onvoorwaardelijk mee akkoord. Het lid zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het beoefenen van gymnastiek en turnsport in de breedste zin en andere activiteiten die door en voor de vereniging georganiseerd worden. 
  • Wij willen u erop attent maken dat wij foto- en beeldmateriaal maken ter promotie van onze vereniging. Deze worden geplaatst op onze website en Facebook pagina. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient U er zelf zorg voor te dragen dat u en/of uw kind niet op deze foto's komt. Voor beeldmateriaal of teksten gemaakt door externe partijen of media kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
  • Deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Het lid zal overeenkomstig de statuten, huishoudelijk reglement, beleid en regels van Gymnastiekvereniging Albatros handelen en zich daaraan onderwerpen.

Verzoek:

Stuur een e-mail met het door u geregistreerde e-mail adres met de vraag om op de pagina 'inloggen leden' op de website te kunnen inloggen. 

Zo kan ik onder andere de gegevens vinden om (mijn kind) af te melden voor een training.