Lesinformatie

Zie de kopjes trainingsrooster,  onderdelen en trainingsoutfit voor meer informatie over waar en wanneer de lessen gegeven worden, informatie over de verschillende onderdelen die aangeboden worden bij G.V. Albatros en over het trainingsoutfit.